Základní informace o projektu

TCK se stane výrazným nositelem konceptu e-Government a prostřednictvím vytvořené infrastruktury umožní provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Další »

I. Elektronická spisová služba

Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a organizací zřízených nebo založených krajem. Další »

II. Digitální mapa veřejné správy

Tvorba a aktualizace základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné správy s komerční sférou. Další »

III. Digitalizace a ukládání dat

Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy. Další »

IV. Vnitřní integrace úřadu

Úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry a vnitřní integrace všech SW komponent do uceleného informačního celku. Další »

V. Datové sklady

Datový sklad představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Další »

VI. Zřízení technologického centra

TCK bude sloužit pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům. Další »

 

Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT

Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT V neděli, 22. 1. 2017, nastal výpadek elektrické energie v oblasti sídla krajského úřadu. Vinou déletrvajících silných mrazů zhavarovaly tři transformátory veřejné elektrické sítě. Dodávka energie byla

PF 2017

Ocenění informatiky Olomouckého kraje

Ocenění informatiky Olomouckého kraje 21. 11. 2016 v Obecním domě v Praze proběhlo vyhlášení 11. ročníku soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2016 – Deloitte, kterou pořádá magazín Egovernment. Jedná se o soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace

Nový Akční plán

Vláda přijala nový Akční plán, který má shrnout směřování vládní politiky a zásadní opatření, která se připravují na podporu rozvoje digitálního trhu. Dokument vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR, čemuž předcházela

Datové sklady

V tomto týdnu proběhla prezentace návrhu dalšího rozvoje datových skladů. Dosud využívané části pokrývají informační potřeby kraje jen z části. Cílem akce bylo představit možnost využití datových skladů vedoucím pracovníkům, vysvětlit jim potřebu koordinovaného

Digitální mapa veřejné správy

Vedení kraje schválilo zakázku: „DMVS, Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP – rozvojové požadavky“, v rámci které dojde provedení úprav stávajícího Portálu územního plánování. Doplnění funkčnosti do evidenčních částí Portálu ÚP: Výdej

Další rozvoj systémů

Technologické centrum Olomouckého kraje tvoří základní technologický předpoklad k provozování a rozvoji informačních systémů. Jejich vývoj ilustruje Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Komunikační část tohoto portálu je řešena aplikací, která nebyla součástí původní

Neplánovaný výpadek elektrické energie

Neplánovaný výpadek elektrické energie. V tomto týdnu došlo k výpadku elektřiny v celé oblasti krajského úřadu, postiženo bylo i hlavní nádraží. S potěšením můžeme konstatovat, že záložní systémy technologického centra jsou plně funkční. Při zavádění technologického

Vnitřní integrace úřadu

Vnitřní integrace úřadu. Principy vnitřní integrace úřadu nacházejí širší uplatnění. Konkrétně se jedná o single sign on a Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Původně provozovaný portál byl vytvořen v aplikaci FAMA+, která je

Instalace nového jádra aplikace FAMA+

V minulých dnech došlo k instalaci nového jádra aplikace FAMA+. Tato skutečnost byla vyvolána potřebou zavádět nové funkčnosti systému. Aplikace FAMA+ tvoří základ řešení Vnitřní integrace úřadu, je proto nutné udržovat ji v optimálním stavu.