Základní informace o projektu

TCK se stane výrazným nositelem konceptu e-Government a prostřednictvím vytvořené infrastruktury umožní provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Další »

I. Elektronická spisová služba

Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a organizací zřízených nebo založených krajem. Další »

II. Digitální mapa veřejné správy

Tvorba a aktualizace základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné správy s komerční sférou. Další »

III. Digitalizace a ukládání dat

Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy. Další »

IV. Vnitřní integrace úřadu

Úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry a vnitřní integrace všech SW komponent do uceleného informačního celku. Další »

V. Datové sklady

Datový sklad představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Další »

VI. Zřízení technologického centra

TCK bude sloužit pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům. Další »

 

Co je nového v TC?

V souvislosti s faktem, že TC již neslouží pouze projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji, ale i mnoha dalším, jako jsou např. Katalog sociálních služeb OK, Projekt výměny dat mezi ZZS OK a

Portál majetku

Spolu se vznikem Portálu příspěvkových organizací dochází k zavádění jednotlivých částí Portálu majetku do ostrého provozu. Dosud byl připraven k použití, ale nepadlo rozhodnutí o jeho konkrétním využití. Jelikož má s Portálem příspěvkových organizací stejný

Správa externích identit v IDM

Od začátku letošního roku je v Olomouckém kraji v provozu Portál příspěvkových organizací. Jedná se o komunikační nástroj mezi zřizovatelem, Olomouckým krajem, a organizacemi. Cílem portálu je vytvořit podmínky pro efektivní řízení příspěvkových organizací.

Vnitřní integrace úřadu (VIU)

V rámci vnitřní integrace je v rutinním provozu IDM, správa uživatelských účtů. Propojení IDM s personálním systémem a AD zefektivňuje procesy nástupu uživatelů, jejich odchodu a změn během životního cyklu zaměstnance. Přínosem je automatické zakládání

Kramerius zpřístupněn pro veřejnost

Počínaje dnem 1. 11. 2014 je digitální knihovna Kramerius obsahující data pořízená v rámci digitalizace periodik z fondu Vědecké knihovny v Olomouci, zpřístupněna pro veřejnost. Na zpřístupnění výstupů z digitalizace periodik se

Zásobník projektových námětů spuštěn v novém technologickém centru

V září byla spuštěna inovovaná verze zásobníku projektových námětů v prostředí nového technologického centra. Na aktuální verzi spolupracovaly odbory OIT a OSR. Zásobník projektových námětů je databáze otevřená všem nositelům projektových námětů,

Ekonomický systém Zdravotnické záchranné služby v provozu v technologickém centru Olomouckého kraje

Po tříměsíčním zkušebním provozu ekonomického informačního systému užívaného Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje a provozovaného Olomouckým krajem, byly původní servery (stáří 9 let) vypnuty a systém od 18. 9. 2014 běží ve

Zásobník projektových námětů spuštěn v novém technologickém centru

Včerejším dnem byla spuštěna inovovaná verze zásobníku projektových námětů vprostředí nového technologického centra. Na aktuální verzi spolupracovaly odbory OIT a OSR. Zásobník projektových námětů je databáze otevřená všem nositelům projektových námětů, jak

Konference k projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“

TZ e-Government Ve dnech 20. – 21. 2. 2014 proběhla v prostorách Hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou konference. Její součástí byl blok, věnovaný projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, jehož úkolem a hlavním

Projekt Rozvoj eGovernmentu v Olomouckém kraji přechází do provozní fáze

Projekt Rozvoj eGovernmentu v Olomouckém kraji ukončil investiční část, která měla za cíl pořízení hardwarových a softwarových komponent. Ty jsou předpokladem poskytování služeb eGovernmentu v rozsahu, který byl projektem stanoven. Investiční fáze byla ukončena

Krajská digitalizační jednotka se úspěšně dostala přes testovací provoz do provozu ostrého

Krajská digitalizační jednotka se úspěšně dostala přes testovací provoz do provozu ostrého a v současné době probíhá výběr prvních titulů pro skenování. Zároveň pracovníci jednotky zpracovávají a publikují zakázkou dodaná oskenovaná data

Vnitřní integrace úřadu (VIU) – nasazení a zkušební provoz IDM

V těchto dnes probíhají schůzky s doladěním posledních detailů, před nasazením do zkušebního provozu IDM v návaznosti na personální systém (DTG).

Technologické centrum (TC) – záhájení ostrého provozu se blíží

V uplynulém období proběhla fáze implementace aplikačního programového vybavení na nachystané „železo“ v technologickém centru, s následným uvedením do zkušebního provozu, obdobím ladění programů a školení uživatelů. Pracovníci zabývající se provozem a správou technologického centra,

Vnitřní integrace úřadu (VIU) – OfficeDesk

Proběhlo další pracovní jednání na téma : zpracování registrace na školení modulu Identity management v OfficeDesku Školení bude zakládáno na třídě konfiguračních položek.  Registrace na školení bude probíhat pomocí nového formuláře „Registrace

Vnitřní integrace úřadu (VIU) – OfficeDesk

OfficeDesk představuje další části Byl představen nový formulář pro zakládání požadavků Formulář byl značně zjednodušen, pro dosažení minimalizace kliků na formulář. Představení formulářů pro zakládání a evidenci Rezervací – řešení konfliktů při

Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Na pracovní schůzce byly dohodnuté úkoly pro následující týdny: Příprava DB prostředí Příprava aplikačního prostředí Instalace testovacího aplikace DTG Instalace aplikačního serveru pro testovací prostředí GINIS Instalace testovacího aplikace GINIS

Vnitřní integrace úřadu (VIU) – portál majetku

Proběhla další pracovní schůzka za účelem upřesnění a doplnění podkladů pro naplnění a realizaci Portálu Majetku. Obsahem pracovní schůzky bylo projednání oblastí : Jednotná evidence majetku Migrace dat modulu Prostorový pasportu Evidence

Vnitřní integrace úřadu (VIU) – OfficeDesk

OfficeDesk Dodatel TESCO SW a.s. předvedl pracovníkům odboru OIT nainstalovanou verzi portálu OfficeDesk. a zpracované požadavky z jednotlivých pracovních schůzek. Prezentace obsahovala následující části: 1. Představení aplikace a formulářů 2. Služby a

Datové sklady (DS)

Aktuální stav projektu : Datové sklady a nástroje Business Intelligence Dne 20. 3. 2013 proběhla v kongresovém sále budovy Olomouckého krajského úřadu prezentace finální podoby dokumentu projektu: „2. Část – Analýza současného stavu

Za technologické centrum hlásíme hotovo (TC)

Díky vysokému pracovnímu nasazení pracovníků dodavatele a stejně tak pracovníků OIT se podařilo do vánočních svátků dokončit výstavbu technologického centra, a to včetně provedení funkčních zkoušek, jejichž kladný výsledek byl podmínkou akceptace