Další fáze integrace

v souvislosti s úpravami integračního procesu dochází ke změně login name, uživatelských jmen všech interních uživatelů.  Tato změna je vyvolána potřebou sjednotit tvar login name v rámci úřadu a zavést zaregistrovaný prefix ok_. Tento prefix již používají účty externích uživatelů a bude využit v případě zavedení uživatelů do JIP (Jednotný identitní prostor). Výsledný tvar login name je tedy složen z prefixu, části příjmení a osobního čísla zaměstnance, jednoznačného identifikátoru. Vyřeší se tím i duplicity v příjmení, někdy i jménech pracovníků úřadu. Nový login name se generuje automaticky při zakládání nebo editaci pracovníka v personálním systému a odtud se přenáší do dalších navázaných systémů.