Využití integračních vazeb

K 1. 4. 2015 byla podstatně změněna organizační struktura Krajského úřadu Olomouckého kraje. S touto změnou se úzce váže řada procesů, které novou skutečnost promítnou do infrastruktury organizace. Jedná se o změny zařazení pracovníků v organizačních jednotkách, změny v přístupech k informačním systémům kraje a nově nastavená oprávnění.

Díky dříve nastaveným integračním procesům a přenosům dat mezi systémy se podařilo tyto úkony zvládnout bez větších komplikací v relativně krátkém čase.