Instalace nového jádra aplikace FAMA+

V minulých dnech došlo k instalaci nového jádra aplikace FAMA+. Tato skutečnost byla vyvolána potřebou zavádět nové funkčnosti systému. Aplikace FAMA+ tvoří základ řešení Vnitřní integrace úřadu, je proto nutné udržovat ji v optimálním stavu. Nově se začínají uvádět do provozu majetkové záležitosti s využitím modulů FAMA+ a plánuje se zavedení dalších řešení, která vyžadují nejnovější funkcionality FAMA+. Dojde tím k většímu komfortu uživatelů při práci a celkově ke zrychlení reakčních časů systému.