Vnitřní integrace úřadu

Vnitřní integrace úřadu. Principy vnitřní integrace úřadu nacházejí širší uplatnění. Konkrétně se jedná o single sign on a Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Původně provozovaný portál byl vytvořen v aplikaci FAMA+, která je součástí vnitřní integrace. Externí uživatelé tedy vstupovali přímo do nastaveného systému. Situace se změnila v okamžiku, kdy komunikační část portálu byla znovu zřízena v jiné aplikaci externího dodavatele. Díky nastaveným vazbám došlo k integraci nové aplikace do celkového řešení integrace. Externí uživatelé tak nebyli nuceni měnit své zavedené účty a hesla, systém ověřování pro ně zůstal stejný i při přechodu z Portálu do FAMA+.