Neplánovaný výpadek elektrické energie

Neplánovaný výpadek elektrické energie. V tomto týdnu došlo k výpadku elektřiny v celé oblasti krajského úřadu, postiženo bylo i hlavní nádraží. S potěšením můžeme konstatovat, že záložní systémy technologického centra jsou plně funkční. Při zavádění technologického centra byla mimo jiné řešena i problematika záložního zdroje elektřiny. Byl pořízen generátor, který řeší situaci při výpadcích. Zatím probíhaly jen plánované provozní odstávky energie, aby se ověřila funkčnost a správný chod a reakce generátoru. Aktuální situace poprvé ověřila řešení v ostrém provozu, bez předem připraveného scénáře. Všechny systémy technologického centra plynule přešly na záložní zdroj a po opětovném zapnutí energie zase zpět. Situaci pocítili jen uživatelé, pro které to znamenalo restart počítačů. V souvislosti s tím se nabízí otázka napojení celého úřadu na záložní zdroj.