Další rozvoj systémů

Technologické centrum Olomouckého kraje tvoří základní technologický předpoklad k provozování a rozvoji informačních systémů. Jejich vývoj ilustruje Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Komunikační část tohoto portálu je řešena aplikací, která nebyla součástí původní koncepce vnitřní integrace úřadu. Přesto postupně dochází k propojení se stávajícími systémy. Integrace s identitním systémem proběhla hned při startu portálu, nyní se navazují majetkové a passportizační moduly FAMA+. Dochází tak k přirozené integraci systémů na základě potřeby sdílet data.