Digitální mapa veřejné správy

Vedení kraje schválilo zakázku: „DMVS, Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP – rozvojové požadavky“, v rámci které dojde provedení úprav stávajícího Portálu územního plánování.

Doplnění funkčnosti do evidenčních částí Portálu ÚP:

  • Výdej dat – výdej účelové katastrální mapy – vložení přehledové mapy katastrálních území. Evidence údajů o území – zpřístupnění seznamu příjmů pro poskytovatele (vkládání dokumentů při zápisu pasportů).
  • Evidence údajů o území – rozšíření generovaného pdf pasportu o informace o pořizovateli (komu je pasport určen).
  • Evidence údajů o území – notifikační e-mail pořizovateli o založení pasportu poskytovatelem pro jejich správní území.
  • Výdej dat – registrace žádosti – doplnění položky „Vektorová data ÚAP“ o „(včetně ZÚR a dalších podkladů)“.
  • Výdej dat – možnost vydávání dat ve více formátech v rámci jedné žádosti. Nabídka možných formátů bude rozšířena o kombinace SHP + DGN, SHP + DXF, SHP + DWG.
  • Sjednocení poskytovatelů v rámci všech aplikací (číselník poskytovatelů) – úprava datového modelu a odvozovacích databázových procedur.
  • Úprava odkazů a přesměrování
  • Optimalizace a zvýšení funkčnosti LIDS Browser – mapového portálu