Datové sklady

V tomto týdnu proběhla prezentace návrhu dalšího rozvoje datových skladů. Dosud využívané části pokrývají informační potřeby kraje jen z části. Cílem akce bylo představit možnost využití datových skladů vedoucím pracovníkům, vysvětlit jim potřebu koordinovaného společného postupu při dalším rozvoji. Jedním z témat bylo i personální zajištění provozu datových skladů, specifikace rolí pracovníků, kteří se nově zapojí do práce s datovými sklady v požadovaných oblastech. Výsledkem prezentace nejsou zatím konkrétní kroky, aktivita bude nadále pokračovat.