Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT

Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT

V neděli, 22. 1. 2017, nastal výpadek elektrické energie v oblasti sídla krajského úřadu. Vinou déletrvajících silných mrazů zhavarovaly tři transformátory veřejné elektrické sítě. Dodávka energie byla přerušena od 11:00 do 15:00 tedy na celé čtyři hodiny.

Krizová situace prověřila reakce pracovníků IT. Díky nepřetržitému monitoringu stavu technologického centra se o mimořádné situaci dozvěděli okamžitě a neprodleně ji začali řešit. Záložní zdroje energie fungovaly správně a definovaný čas udržely technologické centrum v chodu. To umožnilo regulérní ukončení chodu systémů, které v technologickém centru běží, takže výpadek nezpůsobil ztrátu dat. Pracovník IT, správce technologického centra František Jelínek, řešil mimořádnou situaci na místě ve spolupráci s dodavatelskou firmou. Aktivoval nouzový záložní zdroj a začal obnovovat chod systémů.

Dodávka energie z veřejné sítě byla obnovena až po čtyřech hodinách. Došlo ke třem pokusům o obnovení dodávek elektrické energie, teprve čtvrtý byl úspěšný. Pokusy o obnovení dodávek elektrické energie způsobily havárii tří disků diskového pole a nefunkčnost sedmi PC uživatelů vnitřní sítě. Během pondělního dopoledne byly tyto počítače opraveny nebo nahrazeny, ke ztrátám dat na diskovém poli nedošlo.

Vzhledem k závažnosti krizové situace lze následky hodnotit jako zanedbatelné, důležité je zjištění, že pracovníci IT jsou schopni úspěšně a efektivně reagovat tak, aby nebyl ohrožen chod úřadu. Důkazem je skutečnost, že běžní uživatelé výpadek energie a jeho následky nezaznamenali.