Datové sklady

Pro užívání datových skladů bylo na základě analýzy vytvořeno několik uživatelských rolí s příslušnými přístupovými právy. Cílovými uživateli datových skladů jsou všichni řídící pracovníci KÚOK, zaměstnanci, ale i široká veřejnost prostřednictvím externího webu.

V současnosti jsou do DWH napumpována aktuální ekonomická data a SSL  – Ginis od roku 2002, dále externí data od roku cca 2002 do roku 2012 (statistika, školské PO, apod.)

  • Pro OE – Oddělení rozpočtu a financování vytvořena a funkční sestava pro plnění rozpočtu Olomouckého kraje, která se využívá měsíčně pro podklady do ROK.
  • V oblasti dat IS Ginis EKO a SSL jsou data pumpována do DWH automatizovaně k aktuálnímu období.
  • Ad hoc analýzy – veškeré analytické kostky DWH jsou zpracovatelné v Excelu (office2010), jako napojení na zdroj DWH kontingenční tabulkou