Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Probíhá rutinně správa identit prostřednictvím IDM. Systém spravuje externí identity, uživatele z příspěvkových organizací Olomouckého kraje, v rámci Portálu příspěvkových organizací. Vzniklo pro ně prostředí, kde mají možnost spravovat účty uživatelů, kteří s portálem pracují. Prostřednictvím lokálního administrátora mohou zakládat uživatele, přiřazovat jim role, spravovat hesla a blokovat neaktivní účty ve své organizaci. Příspěvkové organizace tak mají plnou kontrolu nad svými identitami, kraj, jako zřizovatel, má přehled o uživatelích portálu a z pozice krajského administrátora vytváří nové role, poskytuje metodickou, popř. i praktickou pomoc.