Ukončení činnosti staré serverovny se blíží

Po úspěšné migraci většiny služeb poskytovaných pro KÚ a veřejnost, blíží se okamžik snad nejnáročnějšího, z pohledu důkladné přípravy, úkolu – migrace centrálního přístupového prvku do prostředí nového TCK. Tímto krokem bude završen proces migrace všech služeb a následné ukončení činnosti staré serverovny. Náročnost tohoto úkolu spočívá mimo jiné v tom, že máme jen jeden pokus, který se uskuteční v závěru týdne v polovině měsíce října. Přesný termín je determinován migrací služeb informačního systému HelpDesk.