Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Integrační proces vnitřních identit úřadu se dostává do další fáze vývoje. Díky zavedení IDM se podařilo spravovat informace o uživatelích na jednom místě, výchozím autoritativním zdrojem informací se stal personální systém. V rutinním provozu a s integrací dalších systémů byla identifikována potřeba IDM dále rozvíjet a upravovat tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám práce s identitami v prostředí vnitřní sítě.

Aktuálně se jedná o úpravu generování uživatelského jména, login name. Při integraci IDM s ekonomickým systémem jsme narazili na potřebu omezit délku login name na určitý počet znaků. Současná pravidla generování vycházejí z plného příjmení uživatele, v případě duplicit doplněného křestním jménem. Vzniká tak příliš dlouhý řetězec znaků. Ekonomický systém takový login name nezpracuje. Zároveň chceme zavést novou funkcionalitu IDM, která umožní editaci již zavedeného login name bez ztráty integrity uživatele.