Datové sklady

V oblasti datových skladů je v přípravě zprovoznění nové kostky v datovém tržišti pro ekonomiku PO. Tato kostka bude analyzovat sebraná účetní data od organizací zřizovaných Olomouckým krajem. V první fázi se jedná o data za rok 2015, kdy došlo ke sjednocení účetních rozvrhů na PO a začala se data sbírat pomocí SW nástroje automat WUCR SW WIN&DOS od firmy Gordic.
Prezentace a nasazení kostky do ostrého provozu proběhne v říjnu 2015.