DMVS a provoz Portálu územního plánování Olomouckého kraje

Již dva roky nabízí Portál územního plánování Olomouckého kraje, jako jeden z výstupů projektu Digitální mapy veřejné správy, přístup k datům územního plánování. Veřejnosti poskytuje základní nahlížecí, vyhledávací a tiskové služby z databáze územního plánování Olomouckého kraje. Cílem portálu je mimo zpřístupnění dat veřejnosti, zpřístupnění rozšířených informací a nástrojů na výdej dat pro potřeby územního plánování, podrobnější nahlížení do datového skladu územně analytických podkladů pro orgány veřejné správy a možnost dálkového přístupu povinných poskytovatelů dat.

Letošní rok byl zaměřen zejména na odladění obsahu zveřejňovaných informací – řešeno optimální nastavení generování popisných informací k prostorovým datům v datovém skladu územně analytických podkladů, např. určení nadmístnosti nebo příslušnosti k prvkům Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje tak, aby bylo možné do nich v některých případech, které jsou dané povahou poskytovaných informací, ručně zasahovat. Odladěn byl také modul pro vydávání dat, který kvůli své složitosti vykazoval v určitých případech chyby. Dále došlo k redukci databázových procedur spouštěných při aktualizaci datového skladu – nyní vše schováno pod jedno tlačítko, kde následně probíhá správcem dat rychlý výběr procedur. Od září letošního roku nastal pozitivní posun v rámci rychlosti zpracování a načítání dat (ulehčení databáze odsunem historických dat) pro správce datového skladu územně analytických podkladů.

V rámci osvěty portálu proběhlo v letošním roce školení vybraných pracovníků z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje a dále se uskutečnily semináře pro projektanty územně plánovacích dokumentací a studenty geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.