Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek
+420 585 508 140
j.safranek@kr-olomoucky.cz

Ing. František Jelínek
+420 585 508 105
f.jelinek@kr-olomoucky.cz

Mgr. Eva Sztwioroková
+420 585 508 438
e.sztwiorokova@kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

+420 585 508 111
www.kr-olomoucky.cz
posta@kr-olomoucky.cz

ID datové schránky: qiabfmf
E-Podatelna
IČ: 60609460