VI. Zřízení technologického centra

Technologické centrum kraje (TCK) bude sloužit pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům. Budované technologické centrum kraje se bude skládat z následujících prvků infrastruktury:

  • Datové centrum
  • Serverová infrastruktura
  • Datová úložiště
  • Garantované úložiště
  • Serverová virtualizace
  • Replikace dat a obnova provozu po výpadku
  • Zálohování a obnova dat
  • Síťová infrastruktura a základní páteřní síť „Komunikační infrastruktury Olomouckého kraje“

Cílem projektu:

Vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat a aby zajistilo infrastrukturu pro ostatní typové projekty, které mají zajistit požadované služby.