Základní informace o projektu

Projekt řeší vytvoření Technologického centra kraje (TCK), které je součástí projektu eGON. TCK se stane výrazným nositelem konceptu e-Government a prostřednictvím vytvořené infrastruktury umožní provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Implementace e-Governmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisove služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd.  Projektové záměry zahrnují vybudování technologického centra Olomouckého kraje, elektronickou spisovou službu předevšim pro zřizované organizace, vytvoření krajských digitálních úložišť, datový sklad a nástroje Business Intelligence, pokračování v rozvoji digitalních map veřejné správy, a v neposlední řadě integraci celého úřadu tak, aby byla vytvořena infrastruktura implementovaná do chodu úřadu a byla rovněž kompatibilní s národní infrastrukturou a v souladu s právními předpisy.

I. Elektronická spisová služba

II. Digitální mapa veřejné správy

III. Digitalizace a ukládání dat

IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

V. Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence

VI. Zřízení technologického centra na úrovní kraj (TCK), včetně zajištění povinných služeb